Llywodraethwyr

Cadeirydd

Mr B Stephens 

 

Is-gadeirydd

Mr K. Paterson

 

 Pennaeth

Mr G. D. Evans

 

Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol

Mr R. Turner

 

Man Cynrychiolwyr yr Awdurdod

 

 

Aelodau Cyfetholedig

 

 

Cynyrchiolwyr Rhieni

Mrs D. Evans

 

 Cynrychiolwr Athrawon

Mrs R. Thomas

 

 Cynrychiolwr Staff Cefnogi

Mrs K. Waters