Ysgol Gynradd Dolau

Heol Penybont

Llanharan

Pontyclun

Rhondda Cynon Taf

CF72 9RP

Ffon: 01443 237830

Ffacs: 01443 237830

Ebost: admin.dolauprimary@rctcbc.gov.uk 

 

 

Awdurdod Addysg:

Rhondda Cynon Taf

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Ty Trevithick

Abercynon

Mountain Ash

CF45 4UQ

Ffon: 01443 744000

Swyddog Cymorth Llywodraethwyr - Anneli Phillips