Cyngor yr Ysgol

 

Yn ddiweddar, cafodd y Cyngor Ysgol newydd eu hethol ar gyfer 2016-2017. Ysgrifennodd a pherfformiodd y plant areithiau arbennig a

chafodd gweddill y plant y cyfle i bleidleisio amdanynt. Llongyfarchiadau i'r Cyngor Ysgol newydd. 

 

Dyma ein aelodau newydd:

Aidan Mumford

Osian Allen

Niamh Afia

Karolina Chudzik

Emilka Chudzik

Lily Anna Bressington

Mimeu Jones

Georgia Bully

Elliott Donovan Davies

Erin Padfield

Charlotte Kwok

Jack Beazer

 

 

 

Dilynwch @dolauschool yr ysgol am ein lluniau a'n

newyddion diweddarar

   

 

 

Ffrwythau 

 

Llynedd, rhoddodd y PTA troliau ffrwythau i ni. Mae'r cyngor ysgol yn eu defnyddio trwy fynd a ffrwythau ffres a

photeli dŵr at iard y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 yn ystod amser chwarae.

 

Pris darn o ffrwyth yw 30c

Pris potel o ddŵr yw 30c

Enter text...

CHILDREN IN NEED Cafodd y plant llawer o hwyl yn gwisgo smotiau a chwarae Twister dosbarth gyfan. Llwyddon ni i godi £410. Da iawn Dolau