Croeso i'r tudalen Ysgolion Iach!  Ar y tudalen hon mae llawer o wybodaeth i gadw'r holl teulu'n iach.

  

Cysylltiadau Iachus

  

Bwyd

Asiantaeth Safonau Bwyd - Bwyta'n iachus i fod yn iachus.  Yn helpu i chi i wneud dewisiadau iachus.   

  

Safle we 5-a-day - Llawer o syniadau sut y gallech gael eich pump y dydd!  Darganfyddwch mwy am fanteision bwyta pump y dydd.

  


School Food Trust - Sefydlwyd 'The School Food Trust' gan y Llywodraeth i newid bwyd ysgolion a sgiliau bwyd ac i hybu iechyd ac addysg plant ac i wella ansawdd cinio ysgol.

  

Iechyd

Sut mae'r Plant?  Rhan o safle we Sianel 4.  Cyn i chi gwneud newidiadau mae'n dda gwybod beth mae'r teulu'n gwneud yn gywir a beth sydd angen cywiro.  Cwblhewch yr holiadur a fe gewch cynllun personol. Os gewch chi'r cynllun trwy'r post, fe gewch pethau am ddim i'r plant!

Midlifecheck - rhywbeth i'r rhieni!  Mae'r safle we yn cynnig asesiad iechyd am ddim i oedolion dros 40 mlwydd oed!

Healthy Start - Rhowch y dechrau gorau i'ch plentyn.  Gewch gwybodaeth am d erbyn llaeth am ddim, ffrwythau, llysiau a fitaminau.

LiveWell - bywyd iachus i bawb!  Cannoedd o erthyglau ar lwyth o bynciau, llawn awgrymiadau a gwybodaeth i gadw chi a'ch teulu'n iachus.

 

Gweithgareddau

Bike4life - Popeth i wybod am feicio. Cyngor ar gynllunio llwybrau ac i'r sawl heb feic, llefydd i chi llogi beic.

Muckin4life - Nid yw'n hawdd nac yn rhad i ffeindio pethau i blant gwneud.  Mae'r safle we hon yn rhoi syniadau am weithgareddau hwylus ac am ddim sydd hefyd yn helpu'r amgylchedd.  

Smallsteps4life - dyma safle we rhyngweithiol i ysbrydoli plant i gymryd camau bach i wella iechyd a lles trwy sefydlu targedau ffordd o fyw eu hunain.

 

Cynllunydd Gweithredol i'r Gwyliau

 

Safle we ardderchog, llawn syniadau, gweithgareddau, cyngor a gwybodaeth i helpu teuluoedd i wneud newidiadau i wella iechyd a lles. 

 

Ryseitiau Iachus

Canllaw Brecwast Dda

Ryseitiau Brecwast

Ryseitiau Cinio

Byrbrydau Iachus

Ryseitiau Cinio Nos

Pwdinau Iachus

Cyfnewid Byrbrydau

Bocs Bwyd Annabel Karmel