Dosbarth 5

Croeso i Ddosbarth 5 - Blwyddyn 3

Miss Green

                   

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mercher. Mae’r llyfrau darllen a llyfrau cyswllt angen ar y plant pob dydd, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd.
Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ymarfer Mathemateg pen gan ganolbwyntio ar dablau 2, 3, 4, 5 a 10 a darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.


Physical Education is held on Wednesday afternoons. Reading books and contact books are to be brought in everyday, therefore it is very important for us to bring our reading files with us every day.

It is important for our parents to support us in any way during this important year. You can do this by practising mental arithmetic by concentrating on the times tables of 2, 3, 4, 5 and 10 and also read in both English and Welsh with us. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.

Useful information / Gwybodaeth Defnyddiol

 Presenoldeb / Attendance: If your child is absent from school, please inform us either by  telephone or in writing.

 Gwisg Ysgol/ Uniform: Please label all pieces of your child's uniform ( and shoes) with  your child's name.   Clothing with no name is put in the lost property.

  

Ymarfer Corff / PE: Your child has PE on Wednesday afternoons. Please send in black shorts  and a school blue t-shirt which can be left on your child's peg if you wish.

Llyfrau Darllen / Book bags: Please ensure your child brings their book bag to school every day. We use our reading and contact books daily and it is therefore important that it is in school daily.

Sillafu/ Spelling: Please ensure your child practices their spelling words ready for our test every Friday morning. 

 

 Big Math : Please be aware that we have our Big Math test every other Friday morning and it is important for your child to practice  the learn it’s as often as possible.