See our new theme details below:

 

HYDREF - AUTUMN: Rydw i’n arbennig / I am special


GWANWYN - SPRING: Bant â ni / Blast off

 


 

HAF - SUMMER: Ynys Pell / Faraway Island

     

     Apiau a Gwefannau Defnyddiol / Useful Apps and Websites 


 

Gwyliwch raglenni Cymreig - Please also watch Welsh programmes on

sh programmes on S4C / Cyw.

 

 

 

 

 

 

Croeso i Ddosbarth 2
Derbyn 
Athrawes: Miss E Jones
Cynorthwyr: Mrs C Roberts a Mrs B Cousins  
 
Follow @dolauschool on Twitter for our class pictures and updates!
See Class Dojo also for regular pictures and daily updates!

 

DYma ni - Here we are …

 

 

 

Useful information / Gwybodaeth Defnyddiol

Pethau i gofio - Things to remember

Pob dydd - Every day:

  • Côt ag enw - Coat with my name on it
  • Siwmper/cardigan ag enw - Jumper or cardigan with my name
  • 2 ddarn o ffrwyth gydag enw arnynt - 2 pieces of fruit  with my name on it
  • 1 diod - 1 drink with my name on it
  • Llyfr darllen ar ddiwrnod darllen eich plentyn (Gan gynnwys gemau, geiriau uned, llyfr darllen a chyswllt) - Reading book bag with all its contents (Including games, tricky words, book, contact book) on specific reading day. 

Presenoldeb / Attendance: Rhowch wybod i ni os a pham mae eich plentyn yn absennol - If your child is absent from school, please inform us either by telephone or in writing.

Welîs / Wellies: Pâr o welîs i aros yn yr ysgol - rydym yn mwynhau mynd a’r dysgu mas tu fas! - Please send in a pair of wellingtons to be kept in school. We often visit the forest and take our learning outside!

Gwisg Ysgol/ Uniform: Sicrhewch fod enw eich plentyn ar bopeth (gan gynnwys esgidiau) - Please label all pieces of your child's uniform ( and shoes) with your child's name. 

Ymarfer Corff / PE: Bore dydd Mawrth yw ein sesiwn Ymarfer Corff. Gellir wisgo cit i’r ysgol - Your child has PE on Tuesday mornings.  Children can wear their PE kit to school on this day.