Croeso! Dyma dudalen Dosbarth 6, Ysgol Dolau!

 

 


Dosbarth 6

 

Click the logo to log onto Hwb+

 

Sillafu / Spelling

Bydd y disgyblion yn derbyn eu geiriau sillafu pob dydd Llun. / Children will be given weekly spellings every Monday.

Bydd y prawf sillafu pob dydd Gwener.  / The spelling test will be every Friday.

Yn ogystal, cofiwch i ymarfer y geiriau uned sydd yn eich llyfr cyswllt. Bydd yna brawf ar y geiriau yma ar ddiwedd pob tymor / In addition, remember to practise the unit words that are in your contact book. You will be tested on these at the end of each term.

 

Maths Fawr a Phrawf CLIC / Big Maths Beat That & CLIC 

Bydd prawf Maths Fawr a phrawf CLIC pob dydd Gwener / Tests will take place every Friday morning!

Cadwch ymarfer er mwyn gwella! / Keep practicing - you'll get there soon!

 

Ymarfer Corff/ P.E

Yn ystod tymor y Gwanwyn bydd disgyblion Dosbarth 6 a ‘Class 9’ yn mynychu nofio yng nghanolfan hamdden Llantrisant pob dydd Gwener. Bydd y gwersi yn dechrau ar ddydd Gwener, Ionawr 13eg. Bydd y gwersi yn dechrau am 9.15 y.b ,felly bydd rhaid i’r disgyblion sicrhau eu bod nhw’n cyrraedd yr ysgol yn brydlon er mwyn gadael erbyn 9 y.b. Fe fydd angen sicrhau bod bechgyn yn gwisgo siorts uwchben y pen-glin a bydd angen i ferched gwisgo gwisg nofio un darn. Hefyd, fe fydd angen ‘goggles’.

 

Pupils in Class 9 and Dosbarth 6 will be swimming every Friday morning at Llantrisant Leisure Centre. This will continue until the end of the Spring term. The lessons will start on Friday, January 13thThe swimming session will start at 9:15am and finish at 10:15am. Therefore, in order for us to begin our swimming lesson on time, the bus will leave school at 9am prompt. Please ensure your child is in school before 9am. Girls must wear a one piece swimming costume, whilst boys must ensure that their shorts do not come below the knee. All children are required to wear goggles.

 

Gwaith Cartref / Homework

 

 

Pupils are expected to complete weekly homework tasks. The task will generally be a revision of class work and should be completed and presented neatly as would be expected in class. Pupils will be given homework every Friday and will need to complete it by the following Wednesday, unless otherwise stated. Remember to try your best and if you find the work too difficult, then bring it in to me! Try to find the time to practice your times tables, practice your spelling words and try to practice your cursive handwriting. Try to find the time to read at home with your parents every evening.

 

Useful iPad apps:

Pop Math, Maths Tutor, Hairy Letters, ABC Joinit and Spellosaur.

 

text...