DOSBARTH 7

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth 7. Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig a fydd yn ddefnyddiol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am fideos defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu hefyd!

COFIWCH BARATOI AR GYFER EICH PENWYTHNOS YN LLANGRANNOG (20fed - 22ain o Fedi 2019)!

Fideo Treigladau