Tudalen Siarter Iaith Ysgol Gynradd Dolau

Ein Gweledigaeth 

"Anelwn at feithrin pobl ifanc sy'n ymfalchio yn eu hanes, eu diwylliant a'u hiaith. Gobeithiwn gyfrannu at genhedlaeth newydd o ieuenctid a fydd yn amddiffyn hunaniaeth ein cenedl ac yn cynrychioli Cymru ar fap y byd."

Calendr Digwyddiadau

16/9/2020
Dydd Owain Glyndŵr Day
28/9/2020
Diwrnod Waldo Day
15/10/2020
Shwmae Sumae Day
11/12/2020
Dydd Llywelyn yr Ail (Llywelyn ll’s Day)
11/1/2021
Diwrnod Williams Pantycelyn Day
25/1/2021
Dydd Santes Dwynwen Day
5/2/2021
Dydd Miwsig Cymru (Welsh Music Day)
1/3/2021
Dydd Gŵyl Dewi (Saint David’s Day)
14/3/2021
Diwrnod Pai Cymru (Pi Day Cymru) 
20/4/2021
Yr Ŵyl Ban Geltaidd (Pan Celtic Festival)
17/5/2021
Diwrnod Rhyngwladol Twm Siôn Cati (International Twm Siôn Cati Day) 
18/5/2021
Neges Heddwch ac Ewyllys Da
Hanner Tymor y Sulgwyn / Whitsun Half Term
Eisteddfod T
12/6/2021
Dydd y Dywysoges Gwenllian (Princess Gwenllian’s Day)
24/6/2021
Gŵyl Ifan
16-18/7/2021
Sesiwn Fawr Dolgellau 
19-21/7/2021
Sioe Frenhinol Cymru (Royal Welsh Show)
Wythnos Gyntaf Mis Awst / First Week of August
Eisteddfod Genedlaethol (National Eisteddfod)

 

Dysgu Cymraeg

helo / hello


hwyl fawr / goodbye


bore da / good morning


prynhawn da / good afternoon


noswaith dda / good evening


nos da / good night

sglodion / chips


salad / salad


creision / crisps


sudd oren / orange juice


brechdan / sandwich


losin / sweets


siocled / chocolate


bara / bread


menyn / butter

Faint o'r gloch yw hi? / What time is it?


Hoffet ti...? / Would you like...?


Sut wyt ti'n teimlo? / How do you feel?


Ble wyt ti? / Where are you?


Sut...? / How...?


Ble...? / Where...?


Pryd...? / When...?


Ble...? / Where...?


Pam...? / Why...?


Pwy...? / Who...?

Cylchlythyron Siarter Iaith

Name
 Cylchlythyr Siarter Mehefin 2021.pdfDownload
 Cylchlythyr Siarter Ionawr 2020.pdfDownload
 Cylchlythyr Siarter Hydref 2019.pdfDownload
 Cylchlythyr Siarter Hydref 2018.pdfDownload
 Cylchlythyr Siarter Gwanwyn 2018.pdfDownload
Showing 1-5 of 5

 

GIG CLWSTWR LLANHARI - BRONWEN LEWIS

Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu tuag at gig Bronwen Lewis. Noson o hwyl yng nghwmni un o dalentau cerddorol ein cenedl!

 

pigion cerddorol mr. hopton

enfys yn y glaw - kizzy crawford

anfonaf angel - bryn terfel

hen ferchetan - eden

TRI TENOR CYMRU - GWINLLAN A RODDWYD I'M GOFAL

GOLEUADAU LLUNDAIN - DANIEL LLOYD

Dacw 'Nghariad - Eve Goodman

Gwreiddiau - Swnami

Harbwr Diogel - Elin Fflur ac Eden

y cwm - huw chiswell

Guestbook

Mae croeso i chi adael neges yn ein llyfr ymwelwyr yma. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw adborth adeiladol a fydd yn ein helpu i wella'r dudalen hon...

Comments (0)

There are currently no comments.