Cor - Soprano

Cor - Alto

Cor - Piano

DYDD MIWSIG CYMRU - DYDD GWENER, 7fed O CHWEFROR

Trac y Dydd (Dydd Mercher, 5ed o Chwefror) - Gorwedd Gyda'i Nerth - Eden ac Elin Fflur

Ein Gweledigaeth 

"Anelwn at feithrin pobl ifanc sy'n ymfalchio yn eu hanes, eu diwylliant a'u hiaith. Gobeithiwn gyfrannu at genhedlaeth newydd o ieuenctid a fydd yn amddiffyn hunaniaeth ein cenedl ac yn cynrychioli Cymru ar fap y byd."

 

Dysgu Cymraeg

helo / hello


hwyl fawr / goodbye


bore da / good morning


prynhawn da / good afternoon


noswaith dda / good evening


nos da / good night

sglodion / chips


salad / salad


creision / crisps


sudd oren / orange juice


brechdan / sandwich


losin / sweets


siocled / chocolate


bara / bread


menyn / butter

Faint o'r gloch yw hi? / What time is it?


Hoffet ti...? / Would you like...?


Sut wyt ti'n teimlo? / How do you feel?


Ble wyt ti? / Where are you?


Sut...? / How...?


Ble...? / Where...?


Pryd...? / When...?


Ble...? / Where...?


Pam...? / Why...?


Pwy...? / Who...?

Cylchlythyron Siarter Iaith

Name
 Cylchlythyr Siarter Ionawr 2020.pdfDownload
 Cylchlythyr Siarter Hydref 2019.pdfDownload
 Cylchlythyr Siarter Hydref 2018.pdfDownload
 Cylchlythyr Siarter Gwanwyn 2018.pdfDownload
Showing 1-4 of 4

 

GIG CLWSTWR LLANHARI - BRONWEN LEWIS

Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu tuag at gig Bronwen Lewis. Noson o hwyl yng nghwmni un o dalentau cerddorol ein cenedl!

 

pigion cerddorol mr. hopton

Harbwr Diogel - Elin Fflur ac Eden

Dacw 'Nghariad - Eve Goodman

Gwreiddiau - Swnami

Harbwr Diogel - Elin Fflur ac Eden

y cwm - huw chiswell

Guestbook

Mae croeso i chi adael neges yn ein llyfr ymwelwyr yma. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw adborth adeiladol a fydd yn ein helpu i wella'r dudalen hon...

Comments (0)

There are currently no comments.