Gweinyddiaeth

 

 

 

Prosbectws yr Ysgol

Cysylltwch â ni am gopi o'n prospectws, neu cliciwch yma i dadlwytho gopi!

Mae mwy o wybodaeth ysgol ar gael yn y dogfen yma.

Cliciwch yma i ddarllen ein Cytundeb Cartref Ysgol.

 

 

 

Am gopi o'n llyfryn Meithrin, cliciwch ar y llun isod:                             

 

 

  

 

                                                   Oriau Ysgol     

Ysgol yn dechrau: 9yb
Amser egwyl: 10.30yb - 10.45yb
Amser Cinio y Meithrin: 11.30yb - 1.15yp
Amser Cinio y Babanod: 12yp - 1.15yp
Amser Cinio yr Adran Iau: 12yp - 1.15yp
Ysgol yn gorffen: 3.30yp
   

 

 

 

        Cysylltwch a'r ysgol i archebu gwisg ysgol.  

 

 

 

Cinio Ysgol - Pris cinio ysgol yw £2.50 pob dydd.  Talwch fesul arian parod, siec (daladwy i RCTCBC) neu ar-lein!  Dylid arian parod/siec dod i'r ysgol mewn amlen gyda enw'r plentyn ar ei blaen.  Gofynnir i rieni talu ar ddydd Llun am yr wythnos i ddilyn.

 

I weld ein bwydlen cliciwch ar y llun:                                            

                

 

                                            

  Am fanylion ein Clwb Brecwast, cliciwch yma: