Croeso i Ddosbarth 4 - Blwyddyn 2

Miss Pugh a Mrs Davies

  

Dydd Llun / Monday

Prawf Sillafu & Mathemateg / Spelling and Maths Test 

Esgidiau glaw ar gyfer y goedwig / Wellies for visiting the forest

Dillad ymarfer corff / P.E kit

 

Dydd Gwener / Friday

Amser Aur / Golden Time

 

Edrychwch yn eich llyfr cyswllt er mwyn gweld pa ddiwrnod mae eich plentyn yn dod a'u llyfrau darllen i'r ysgol.

Please check your contact book to see which day your child needs to bring in their reading book.