Your new design will be uploaded in:
...
Please contact Delivery Team on
0113 3200 750 if you have any queries.
X

Bridgend Road, Llanharan, Pontyclun, RCT, CF72 9RP

Tel 01443237830

Email Dolau.Primary.dolaupri@rctednet.net

Dolau County Primary School Ysgol Gynradd Dolau

Deffro mae'n ddydd

DOSBARTH 7 

CROESO I DUDALEN EIN DOSBARTH :)


Mae blwyddyn 6 yn flwyddyn bwysig iawn gan bydd y disgyblion yn defnyddio'r flwyddyn olaf yma yn yr ysgol gynradd i gaffael y sgiliau hanfodol sydd angen arnynt ar gyfer addysg uwchradd. Fel rhieni, mae dyletswydd arnoch i gefnogi'r hyn mae'r athrawon yn ceisio ei gyflawni trwy wneud y canlynol:

Year 6 is a very important year as it is a final opportunity for pupils to embedd the skills that are essential to succeed in secondary education. As parents, you have a duty to support the teachers in what they strive to achieve by doing the following:

 

  • darllen yn ddyddiol gyda'ch plentyn / read on a daily basis with your child
  • ymarfer y tablau yn ddyddiol gyda'ch plentyn / practise the times tables daily with your child
  • cefnogi eich plentyn gyda'i gwaith cartref / support your child with his/her homework
  • dangos diddordeb yn addysg eich plentyn / show an interest in your child's education

Dosbarth 7

 

Click the logo to log onto Hwb+

 

Awards