Dosbarth 8

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth 8. Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig a fydd yn ddefnyddiol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am fideos defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu hefyd!

TROSGLWYDDO LLANHARI 2020 - PECYN GWAITH (CYMRAEG)

Name
 1 Her Celf.pdfDownload
 2 Her Cerdd.pdfDownload
 3 Her Cymraeg.pdfDownload
 4 Her Dysgu i Lwyddo.pdfDownload
 5 Her Iechyd a Lles.docxDownload
 Eich Pecyn Heriau Trosglwyddo.pdfDownload
Showing 1-6 of 6

LLANHARI TRANSITION 2020 - WORK PACK (ENGLISH)

Name
 1 Art Challenge.pdfDownload
 2 Music Challenge.pdfDownload
 3 Welsh Challenge.pdfDownload
 4 Dysgu i Lwyddo Challenge.pdfDownload
 5 Health and Wellbeing Challenge.docxDownload
 Transition Challenges.pdfDownload
Showing 1-6 of 6

 

Gwybodaeth Bwysig!

Ymarfer Corff - Dydd Iau

Prawf Sillafu - Dydd Gwener

Prawf Ewch Amdani - Dydd Gwener (pob yn ail)

Dyddiau Trosglwyddo (Ysgol Llanhari) - I'w Cadarnhau

Mabolgampau CA2 - 10/6/19 (10:00yb)

Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6 - 16/7/19 (2:00yp)

 

TrĂȘn y Treiglad Trwynol

Llyfryn Diogelwch y Ffyrdd