Dosbarth 8

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth 8. Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig a fydd yn ddefnyddiol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am fideos defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu hefyd!

 

COFIWCH BARATOI AR GYFER EICH PENWYTHNOS YN LLANGRANNOG (20fed - 22ain o Fedi 2019)!

 

Gwybodaeth Bwysig!

Ymarfer Corff - Dydd Iau

Prawf Sillafu - Dydd Gwener

Prawf Ewch Amdani - Dydd Gwener (pob yn ail)

Dyddiau Trosglwyddo (Ysgol Llanhari) - I'w Cadarnhau

Mabolgampau CA2 - 10/6/19 (10:00yb)

Gwasanaeth Ffarwelio Blwyddyn 6 - 16/7/19 (2:00yp)

 

TrĂȘn y Treiglad Trwynol

Llyfryn Diogelwch y Ffyrdd