Your new design will be uploaded in:
...
Please contact Delivery Team on
0113 3200 750 if you have any queries.
X

Bridgend Road, Llanharan, Pontyclun, RCT, CF72 9RP

Tel 01443237830

Email admin.dolauprimary@rctcbc.gov.uk

Dolau County Primary School Ysgol Gynradd Dolau

Deffro mae'n ddydd

Croeso i Wefan ein Hysgol

 "Ymdrechwn yn gyson i wella'r ysgol"

Gobeithio i chi fwynhau ein safle we ac ei bod yn help ac yn ddiddorol.  Rydyn ni trwy'r amser yn diweddau'r gwybodaeth felly cofiwch ymweld â ni yn fuan!

 

Mae gennym ni tim o staff bendigedig sydd yn ymrwymo'n llwyr i sicrhau bod pob plentyn yn ein gofal yn derbyn addysg wych er mwyn gyflawni eu potensial.

 

Rydym yn balch o'n strwythr dwy-ieithog sydd yn helpu creu ysgol hapus a chyfeillgar.  Mae gennym ni cyswllt llwyddianus rhwng y rhieni a'r cymuned lleol.

 

Yn Adroddiad Estyn yn dilyn ein arolygiad dywedir bod Dolau yn 'ysgol dda gyda sawl nodweddion rhagorol'.  Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at ymrwymiad pawb sydd yn gweithio yn yr ysgol.

 

Rydym ni wastad yn edrych sut y gallwn gwella pob agwedd yr ysgol.

 

Yr wyf yn balch iawn o'n hysgol a phob llwyddiant plant.  

 

Hoffwn ddiolch i'r rhieni, staff, llywodraethwyr a'r plant am eu gwaith galed a chymorth sy'n gwneud ysgol ni mor unigrwy.

 

Mr G D Evans

Pennaeth

Awards