Staff

Pennaeth - Mr G Evans

 

Athrawon:

Dosbarth 7 - Mr Hopton

Dosbarth 6 - Miss Gwenter

Dosbarth 5 - Miss Jenkins

Dosbarth 4 - Miss Pugh

Dosbarth 3 - Mrs Jayne

Dosbarth 2 - Miss Ryan

Dosbarth 1 - Miss Jones

 

Athrawes Cefnogi Iaith - Mrs Rees

 

Gweinyddes Feithrin - Mrs Roberts

 

Cynorthwywyr Dosbarth:

Miss Carey

Mrs Roberts

Mrs Williams

Mrs Davies

Miss Elward

Mrs Gwynne

 

Gofalwr - Mr Waters

 

Ysgrifenyddes - Mrs Webb